ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 13
Export Excel :
61. Leelayuwat C., Romphruk A., Lulitanond A., Trakulsomboon S., Thamlikitkul V.
Genotype analysis of Burkholderia pseudomallei using randomly amplified polymorphic DNA (RAPD): Indicative of genetic differences amongst environmental and clinical isolates.
Acta Tropica.  2000.  77  (2): 229-237.
Journal Name : Acta Tropica
Source : Scopus
62. Leenutaphong V., Nimkulrat P., Sudtim S.
Comparison of phototherapy two times and four times a week with low doses of narrow-band ultraviolet B in Asian patients with psoriasis.
Photodermatology Photoimmunology and Photomedicine.  2000.  16  (5): 202-206.
Journal Name : Photodermatology Photoimmunology and Photomedicine
Source : Scopus
63. Leewansangtong S., Ratanarapee S., Soontrapa S., Tantiwong A., Nualyong C.
The risks of prostate cancer detection by transrectal ultrasound guide biopsy in Thai men with abnormal prostatic-specific antigen or abnormal digital rectal examination.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (12): 1519-1524.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
64. Leowattana W., Bhuripanyo K., Kiartivich S., Mahanonda N., Pokum S.
Chlamydia pneumoniae antibodies and angiographically demonstrated coronary artery disease in Thailand.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (9): 1054-1058.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
65. Leowattana W., Bhuripunyo K., Mahanonda N., Pokum S.
Association between serum homocysteine, vitamin B12, folate and Thai coronary artery disease patients.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (5): 536-542.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now