ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 9
Export Excel :
41. Kolatat T., Lertakyamanee J., Tritrakarn T., Somboonnanonda A., Chinachot T., Muangkasem J.
Effects of general and regional anesthesia on the neonate (A prospective, randomized trial).
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (1): 40-45.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
42. Korbsrisate S., Suwanasai N., Leelaporn A., Ezaki T., Kawamura Y., Sarasombath S.
Cloning and characterization of a nonhemolytic phospholipase C gene from Burkholderia pseudomallei.
Journal of Clinical Microbiology.  1999.  37  (11): 3742-3745.
Journal Name : Journal of Clinical Microbiology
Source : Scopus
43. Korbsrisate S., Thanomsakyuth A., Banchuin N., McKay S., Hossain M., Sarasombath S.
Characterization of a phase 1-d epitope on Salmonella typhi flagellin and its role in the serodiagnosis of typhoid fever.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  1999.  17  (1): 31-39.
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
44. Kositanont U., Wasi C., Wanprapar N., Bowonkiratikachorn P., Chokephaibulkit K., Chearskul S., Chimabutra K., Sutthent R., Foongladda S., Inagi R., Kurata T., Yamanishi K.
Primary infection of human herpesvirus 6 in children with vertical infection of human immunodeficiency virus type 1.
Journal of Infectious Diseases.  1999.  180  (1): 50-55.
Journal Name : Journal of Infectious Diseases
Source : Scopus
45. Kosrirukvongs P., Wanachiwanawin D., Visvesvara G.S.
Treatment of Acanthamoeba keratitis with chlorhexidine.
Ophthalmology.  1999.  106  (4): 798-802.
Journal Name : Ophthalmology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now