ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 5
Export Excel :
21. Choavaratana R., Karavakul C., Suppinyopong S., Nilas M.
The effects of depot leuprorelin on IVF.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (8): 753-758.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
22. Choavaratana R., Suppinyopong S., Chaimahaphruksa P.
ROSI from TESE the first case in Thailand : A case report.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (9): 938-940.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
23. Chokephaibulkit K., Sitthitrai P., Wanprapa N., Chearskul S., Srifuengfung S., Pingwang B., Dhiraputra C.
Comparison of BACTEC automated blood culture system and conventional system in hospitalized pediatric patients.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  1999.  82  (10): 1011-1016.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
Source : Scopus
24. Chokephaibulkit K., Sitthitrai P., Wanprapa N., Chearskul S., Srifuengfung S., Pingwang B., Dhiraputra C.
Comparison of BACTEC automated blood culture system and conventional system in hospitalized pediatric patients.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (10): 1010-1015.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
25. Chokephaibulkit K., Wanachiwanawin D., Chearskul S., Wanprapa N., Unganont K., Tantinikorn W., Udompunthurak S.
Pneumocystis carinii severe pneumonia among human immunodeficiency virus-infected children in Thailand: The effect of a primary prophylaxis strategy.
Pediatric Infectious Disease Journal.  1999.  18  (2): 147-152.
Journal Name : Pediatric Infectious Disease Journal
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now