ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 24
Export Excel :
116. Thongnoppakhun W., Wilairat P., Vareesangthip K., Yenchitsomanus P.-T.
Long RT-PCR amplification of the entire coding sequence of the polycystic kidney disease 1 (PKD1) gene.
BioTechniques.  1999.  26  (1): 126-132.
Journal Name : BioTechniques
Source : Scopus
117. Toriyoshi H., Shioda T., Sato H., Sakaguchi M., Eda Y., Tokiyoshi S., Kato K., Nohtomi K., Kusagawa S., Taniguchi K., Shiino T., Kato A., Foongladda S., Linkanonsakul S., Oka S.-I., Iwamoto A., Wasi C., Nagai Y., Takebe Y.
Sendai virus-based production of HIV type 1 subtype B and subtype E envelope glycoprotein 120 antigens and their use for highly sensitive detection of subtype-specific serum antibodies.
AIDS Research and Human Retroviruses.  1999.  15  (12): 1109-1120.
Journal Name : AIDS Research and Human Retroviruses
Source : Scopus
118. Trakulsomboon S., Vuddhakul V., Tharavichitkul P., Na-Gnam N., Suputtamongkol Y., Thamlikitkul V.
Epidemiology of arabinose assimilation in Burkholderia pseudomallei isolated from patients and soil in Thailand.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  1999.  30  (4): 756-759.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
119. Tritrakarn T.
Role of regional anesthesia for postoperative pain relief.
Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology.  1999.  15  (4): 476.
Journal Name : Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology
Source : Scopus
120. Vasuvattakul S., Yenchitsomanus P.A.-T., Vachuanichsanong P., Thuwajit P., Kaitwatcharachai C.
Autosomal recessive distal renal tubular acidosis associated with Southeast Asian ovalocytosis.
Kidney International.  1999.  56  (5): 1674-1682.
Journal Name : Kidney International
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now