ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 22
Export Excel :
106. Shuangshoti Jr. S., Navalitloha Y., Sukpanichnant S., Unhasuta C., Shuangshoti S.
Central nervous system involvement in Rosai-Dorfman disease: Report of a case with a review of the literature.
Neuropathology.  1999.  19  (3): 341-346.
Journal Name : Neuropathology
Source : Scopus
107. Simpson A.J.H., Suputtamongkol Y., Smith M.D., Angus B.J., Rajanuwong A., Wuthiekanun V., Howe P.A., Walsh A.L., Chaowagul W., White N.J.
Comparison of imipenem and ceftazidime as therapy for severe melioidosis.
Clinical Infectious Diseases.  1999.  29  (2): 381-387.
Journal Name : Clinical Infectious Diseases
Source : Scopus
108. Singalavanija A., Namatra C., Tanterdtham J., Trinavarat A.
Surgical management of nondiabetic vitreous hemorrhage.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (5): 459-465.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
109. Song J.-H., Lee N.Y., Ichiyama S., Yoshida R., Hirakata Y., Fu W., Chongthaleong A., Aswapokee N., Chiu C.-H., Lalitha M.K., Thomas K., Perera J., Yee T.T., Jamal F., Warsa U.C., Vinh B.X., Jacobs M.R., Appelbaum P.C., Pai C.H.
Spread of drug-resistant Streptococcus pneumoniae in Asian countries: Asian network for surveillance of resistant pathogens (ANSORP) study.
Clinical Infectious Diseases.  1999.  28  (6): 1206-2011.
Journal Name : Clinical Infectious Diseases
Source : Scopus
110. Srisupundit S., Sangruchi S., Chingskol K., Kraiphibul P., Linasmita V., Veerasarn V.
The efficacy of chemically-stabilized chlorite-matrix (TCDO *) in the management of late postradiation cystitis.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (8): 797-802.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now