ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 18
Export Excel :
86. Pongsunk S., Thirawattanasuk N., Piyasangthong N., Ekpo P.
Rapid identification of Burkholderia pseudomallei in blood cultures by a monoclonal antibody assay.
Journal of Clinical Microbiology.  1999.  37  (11): 3662-3667.
Journal Name : Journal of Clinical Microbiology
Source : Scopus
87. Pramoonjago P., Pakdeesuwan K., Siripanyaphinyo U., Chinprasertsuk S., Kinoshita T., Wanachiwanawin W.
Genotypic, immunophenotypic and clinical features of Thai patients with paroxysmal nocturnal haemoglobinuria.
British Journal of Haematology.  1999.  105  (2): 497-504.
Journal Name : British Journal of Haematology
Source : Scopus
88. Prateepavanich P., Kupniratsaikul V., Charoensak T.
The relationship between myofascial trigger points of gastrocnemius muscle and nocturnal calf cramps.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  1999.  82  (5): 451-459.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
Source : Scopus
89. Prateepavanich P., Kupniratsaikul V., Charoensak T.
The relationship between myofascial trigger points of gastrocnemius muscle and nocturnal calf cramps.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (5): 450-458.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
90. Pung-Amritt P., Tanphaichitr V.S., Tachavanich K., Suwantol L., Glomglao W.
Prevalence of Hb E from cord blood samples and after one year follow-up.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  1999.  30  (SUPPL. 2): 97-99.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now