ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 17
Export Excel :
81. Opartkiattikul N.
Standardization of coagulation tests.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  1999.  30  (SUPPL. 3): 79-85.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
82. Pattanapanyasat K., Yongvanitchit K., Tongtawe P., Tachavanich K., Wanachiwanawin W., Fucharoen S., Walsh D.S.
Impairment of Plasmodium falciparum growth in thalassemic red blood cells: Further evidence by using biotin labeling and flow cytometry.
Blood.  1999.  93  (9): 3116-3119.
Journal Name : Blood
Source : Scopus
83. Pires R.T.F., Tseng S.C.G., Prabhasawat P., Puangsricharern V., Maskin S.L., Kim J.C., Tan D.T.H.
Amniotic membrane transplantation for symptomatic bullous keratopathy.
Archives of Ophthalmology.  1999.  117  (10): 1291-1297.
Journal Name : Archives of Ophthalmology
Source : Scopus
84. Piyachaturawat P., Timinkul A., Chuncharunee A., Suksamrarn A.
Effect of Curcuma comosa extract on male fertility in rats.
Pharmaceutical Biology.  1999.  37  (1): 22-27.
Journal Name : Pharmaceutical Biology
Source : Scopus
85. Piyasirisilp S., Schmeckpeper B.J., Chandanayingyong D., Hemachudha T., Griffin D.E.
Association of HLA and T-cell receptor gene polymorphisms with semple rabies vaccine-induced autoimmune encephalomyelitis.
Annals of Neurology.  1999.  45  (5): 595-600.
Journal Name : Annals of Neurology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now