ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 13
Export Excel :
61. Lertakyamanee J., Somprakit P., Panthawangkun C., Santati-Anan J., Santawat U.
Comparison of propofol and ketamine-midazolam for cystoscopy: A randomized trial with clinical economic analyses.
Ambulatory Surgery.  1999.  7  (3): 145-150.
Journal Name : Ambulatory Surgery
Source : Scopus
62. Lertpatanasuwan N., Sermsri K., Petkaseam A., Trakulsomboon S., Thamlikitkul V., Suputtamongkol Y.
Arabinose-positive Burkholderia pseudomallei infection in humans: Case report.
Clinical Infectious Diseases.  1999.  28  (4): 927-928.
Journal Name : Clinical Infectious Diseases
Source : Scopus
63. Lertrit P., Choopayak C., Udomsangpetch R., Chansiri K., Mungkornkarn C.
The mitochondrial cytochrome oxidase subunit III gene and protein sequence analysis in chloroquine-resistant Plasmodium falciparum.
Journal of Biochemistry, Molecular Biology and Biophysics.  1999.  3  (3-เม.ย.): 161-170.
Journal Name : Journal of Biochemistry, Molecular Biology and Biophysics
Source : Scopus
64. Lertrit P., Imsumran A., Karnkirawattana P., Devahasdin V., Sangruchi T., Atchaneeyasakul L.-O., Mungkornkarn C., Neungton N.
A unique 3.5-kb deletion of the mitochondrial genome in Thai patients with Kearns-Sayre syndrome.
Human Genetics.  1999.  105  (1-ก.พ.): 127-131.
Journal Name : Human Genetics
Source : Scopus
65. Lertrit P., Trongpanich Y., Mungkornkarn C., Ruangvaravate N., Imsumran A., Neungton N.
Leber's Hereditary Optic Neuropathy (LHON) withmitochondrial ND4 gene mutation (11778) in a Thai patient.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (1): 59-63.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now