ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 12
Export Excel :
56. Leenutaphong V., Pohboon C., Sivayathorn A., Kulthanan K., Suthipinittharn P., Sunthonpalin P.
Erythroderma in Thai patients.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (8):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
57. Leewansangtong S., Soontrapa S.
Hormonal ablation therapy for metastatic prostatic carcinoma : A review.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (2): 192-204.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
58. Leowattana W., Bhuripunyo K., Pokum S., Mahanonda N., Leelarasamee A., Suwimol B.
The prevalence of Chlamydia pneumoniae antibodies in Thai patients with coronary artery disease.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (8): 791-796.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
59. Leowattana W., Mahanonda N., Bhuripunyo K., Leelarasamee A., Pokum S., Suwimol B.
The prevalence of Chlamydia pneumoniae antibodies in Thai patients with coronary artery disease.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  1999.  82  (8): 792-797.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
Source : Scopus
60. Lertakyamanee J., Chinachoti T., Tritrakarn T., Muangkasem J., Somboonnanonda A., Kolatat T.
Comparison of general and regional anesthesia for cesarean section: Success rate, blood loss and satisfaction from a randomized trial.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (7): 672-679.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now