ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 10
Export Excel :
46. Kulthanan K., Siriporn A., Suthipinittharm P., Sunthonpalin P., Rongrungruang Y., Boonchai W., Sivayathorn A.
Clinical and microbiologic findings in cellulitis in Thai patients.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (6): 586-592.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
47. Kunathikom S., Choavaratana R., Julavijitpong S., Suppinyopong S., Suksompong S., Phophong P.
Comparison of pronuclear stage embryo transfer and in vitro fertilization-embryo transfer following intracytoplasmic sperm injection.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (1): 54-58.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
48. Kuptniratsaikul V, Kaewnaree S, Leurcharusamee A, et al. .
Vocational and Avocational Activities After Traumatic Spinal Cord Injury .
Siriraj Medical Journal.  1999.  51  (2): 77-85.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
49. Kuptniratsaikul V, Wongsaranuchit Y, Ratanachoti P.
Grip Strength, Pinch Strength and Quadriceps Strength in Thai Elderly .
Siriraj Medical Journal.  1999.  51  (3): 158-165.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
50. Kyokong O., Somboonviboon W., Visalyaputra S., Pausawadi S., Saratan P., Vongvises P.
Comparison of ondansetron and placebo for preventing postoperative nausea and emesis in gastrointestinal tract surgery: A multicenter randomized controlled trial.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (2): 172-177.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now