ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 24
Export Excel :
116. Wisuthsarewong W., Leenutaphong V., Viravan S.
Hydroa Vacciniforme with Ocular Involvement.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1998.  81  (10): 807-810.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
117. Wongsurakiat P., Wongbunnate S., Dejsomritrutai W., Charoenratanakul S., Tscheikuna J., Youngchaiyud P., Pushpakom R., Maranetra N., Nana A., Chierakul N., Sakiyalak U., Ruengjam C.
Diagnostic value of bronchoalveolar lavage and postbronchoscopic sputum cytology in peripheral lung cancer.
Respirology.  1998.  3  (2): 131-137.
Journal Name : Respirology
Source : Scopus
118. ชลเวช ชวศิริ, ศรีนวล ชวศิริ.
การศึกษาหาค่า  Pavlov Ratio ในคนไทย .
สารศิริราช.  1998.  50  (9): 848-850.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : สารศิริราช
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now