ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 23
Export Excel :
111. Waikakul S., Kojaranon N., Vanadurongwan V., Harnroongroj T.
An aiming device for pin fixation at the iliac crest for external fixation in unstable pelvic fracture.
Injury.  1998.  29  (10): 757-762.
Journal Name : Injury
Source : Scopus
112. Waikakul S., Vanadurongwan V., Sakarnkosol S.
Relationship between foot length and the inter anterior superior iliac distance.
Injury.  1998.  29  (10): 763-767.
Journal Name : Injury
Source : Scopus
113. Waikakul S., Vanadurongwan V., Unnanuntana A.
Prognostic factors for major limb re-implantation at both immediate and long-term follow-up.
Journal of Bone and Joint Surgery - Series B.  1998.  80  (6): 1024-1030.
Journal Name : Journal of Bone and Joint Surgery - Series B
Source : Scopus
114. Waikakul S., Waikakul W., Penkitti P., Pausawasdi S.
Comparison of analgesics for pain after brachial plexus injury: Tramadol vs paracetamol with codeine.
Pain Clinic.  1998.  11  (2): 119-124.
Journal Name : Pain Clinic
Source : Scopus
115. Wanachiwanawin D.
Intestinal microsporidiosis in HIV infected patients with chronic diarrhea in Thailand.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  1998.  29  (4): 767-771.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now