ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 22
Export Excel :
106. Vejbaesya S., Eiermann T.H., Suthipinititharm P., Bancha C., Stephens H.A.F., Luangtrakool K., Chandanayingyong D.
Serological and molecular analysis of HLA class I and II alleles in Thai patients with psoriasis vulgaris.
Tissue Antigens.  1998.  52  (4): 389-392.
Journal Name : Tissue Antigens
Source : Scopus
107. Viriyavejakul A., Senanarong V., Prayoonwiwat N., Praditsuwan R., Chaisevikul R., Poungvarin N.
Epidemiology of Stroke in the Elderly in Thailand.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1998.  81  (7): 497-504.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
108. Viriyavejakul A., Vachalathiti R., Poungvarin N.
Botulinum Treatment for Post-stroke Spasticity: Low Dose Regime.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1998.  81  (6): 413-419.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
109. Visalyaputra S., Petchpaisit N., Somcharoen K., Choavaratana R.
The efficacy of ginger root in the prevention of postoperative nausea and vomiting after outpatient gynaecological laparoscopy.
Anaesthesia.  1998.  53  (5): 506-510.
Journal Name : Anaesthesia
Source : Scopus
110. Wacharasindhu S., Chaichanwatanakul K., Likitmaskul S., Angsusingha K., Punnakanta L., Tuchinda C.
Serum IGF-I and IGFBP-3 levels for normal Thai children and their usefulness in clinical practice.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  1998.  81  (6): 423-431.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now