ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 18
Export Excel :
86. Sunthornthepvarakul T., Likitmaskul S., Ngowngarmratana S., Angsusingha K., Kitvitayasak S., Scherberg N.H., Refetoff S.
Familial dysalbuminemic hypertriiodothyroninemia: A new, dominantly inherited albumin defect.
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.  1998.  83  (5): 1448-1454.
Journal Name : Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
Source : Scopus
87. Suputtamongkol Y., Sarawish S., Silpasakorn S., Potha U., Silpapojakul K., Naigowit P.
Microcapsule agglutination test for the diagnosis of leptospirosis in Thailand.
Annals of Tropical Medicine and Parasitology.  1998.  92  (7): 797-801.
Journal Name : Annals of Tropical Medicine and Parasitology
Source : Scopus
88. Suraseranivongse S., Maneenoy S., Komoltri C., Foongdej S.
The optimum flow of blow-by oxygen for paediatric patients in a post- anaesthesic care unit.
Ambulatory Surgery.  1998.  6  (2): 93-96.
Journal Name : Ambulatory Surgery
Source : Scopus
89. Suraseranivongse S., Somprakit P., Soontranant P., Katesumparn Y., Wongchuengam W.
Factors Influencing CPR Outcome in Siriraj Hospital.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1998.  81  (11): 835-843.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
90. Sutthent R., Foongladda S., Chearskul S., Wanprapa N., Likanonskul S., Kositanont U., Riengrojpitak S., Sahaphong S., Wasi C.
V3 sequence diversity of HIV-1 subtype E in infected mothers and their infants.
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes and Human Retrovirology.  1998.  18  (4): 323-331.
Journal Name : Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes and Human Retrovirology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now