ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 17
Export Excel :
81. Sukpanichnant S., Dejsomritrutai W., Wanachiwanawin W., Nitiyanant W., Leenuttapong V., Thakerngpol K., Kachintorn U.
Pulmonary Dirofilariasis in a Patient with Multisystem Langerhans Cell Histiocytosis - The First Reported Case in Thailand.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1998.  81  (9): 721-726.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
82. Sukpanichnant S., Leenuttapong V., Dejsomritrutai W., Thakerngpol K., Wanachiwanawin W., Kachintorn U., Nitiyanant W.
Pulmonary dirofilariasis in a patient with multisystem Langerhans cell histiocytosis--the first reported case in Thailand.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  1998.  81  (9): 722-727.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
Source : Scopus
83. Sukpanichnant S., Sonakul D., Piankijagum A., Wanachiwanawin W., Veerakul G., Mahasandana C., Tanphaichitr V.S., Suvatte V.
Malignant lymphoma in Thailand: Changes in the frequency of malignant lymphoma determined from a histopathologic and immunophenotypic analysis of 425 cases at Siriraj Hospital.
Cancer.  1998.  83  (6): 1197-1204.
Journal Name : Cancer
Source : Scopus
84. Sumboonnanonda A., Malasit P., Tanphaichitr V.S., Ong-ajyooth S., Sunthornchart S., Pattanakitsakul S.-N., Petrarat S., Assateerawatt A., Vongjirad A.
Renal tubular function in ฮฒ-thalassemia.
Pediatric Nephrology.  1998.  12  (4): 280-283.
Journal Name : Pediatric Nephrology
Source : Scopus
85. Sumboonnanonda A., Suntornpoch V., Parichatikanond P., Vongjirad A., Laohapand T.
Renal Pathology and Long-term Outcome in Childhood SLE.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1998.  81  (11): 829-834.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now