ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 8
Export Excel :
36. Jirapinyo P., Wongarn R., Limsathayourat N., Maneenoy S., Somsa-Ad K., Thinpanom N., Vorasanta P.
Adolescent Height : Relationship to Exercise, Milk Intake and Parents' Height.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1997.  80  (10): 641-646.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
37. Jootar P., Nakaphan P., Panchavinnin P., Sahasakul Y., Thongtang V., Srivanasont N., Tresukosol D., Chaithiraphan S.
Perforation of interventricular septum in acute myocardial infarction.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  1997.  80  (1): 16-21.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
Source : Scopus
38. Jootar P., Panchavinnin P., Thongtang V., Tresukosol D., Nakaphan P., Sahasakul Y., Srivanasont N., Chaithiraphan S.
Perforation of Interventricular Septum in Acute Myocardial Infarction.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1997.  80  (1): 15-20.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
39. Kanistanon D., Neelamek M., Dharakul T., Songsivilai S.
Genotypic distribution of hepatitis C virus in different regions of Thailand.
Journal of Clinical Microbiology.  1997.  35  (7): 1772-1776.
Journal Name : Journal of Clinical Microbiology
Source : Scopus
40. Kasantikul D., Karnjanathanalers N., Limsuwan N., Thongtang O., Vuthiganond S., Khuangsirikul V., Tantipiwatanakul P., Theeramoke V.
Health-Related Self-Report (HRSR) Scale : The Diagnostic Screening Test for Depression in Thai Population.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1997.  80  (10): 647-656.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now