ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 3
Export Excel :
11. Chaisilwattana P., Chuachoowong R., Siriwasin W., Bhadrakom C., Mangclaviraj Y., Young N.L., Chearskul S., Chotpitayasunondh T., Mastro T.D., Shaffer N.
Chlamydial and gonococcal cervicitis in HIV-seropositive and HIV- seronegative pregnant women in Bangkok: Prevalence, risk factors, and relation to perinatal HIV transmission.
Sexually Transmitted Diseases.  1997.  24  (9): 495-502.
Journal Name : Sexually Transmitted Diseases
Source : Scopus
12. Chandanayingyong D., Stephens H.A.F., Klaythong R., Sirikong M., Udee S., Longta P., Chantangpol R., Bejrachandra S., Rungruang E.
HLA-A, -B, -DRB1, -DQA1, and -DQB1 polymorphism in Thais.
Human Immunology.  1997.  53  (2): 174-182.
Journal Name : Human Immunology
Source : Scopus
13. Charoenrataiuikul S.
Tropical infection and the lung.
Monaldi Archives for Chest Disease.  1997.  52  (4): 376-379.
Journal Name : Monaldi Archives for Chest Disease
Source : Scopus
14. Charoenratanakul S., Loasuthi K.
Pseudohypoxaemia in a patient with acute leukaemia.
Thorax.  1997.  52  (4): 394-395.
Journal Name : Thorax
Source : Scopus
15. Chearskul S., Kanluan T.
Total plasma calcium in diabetes mellitus, essential hypertension and healthy elderly Thais .
Thai Journal Physiological Science.  1997.  10  (1): 16-26.
Journal Name : Thai Journal Physiological Science
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now