ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 23
Export Excel :
111. Tatsumi N., Yokota M., Shindoh K., Funahara Y., Nathalang O., Sukpanichnant S., Bunyaratvej A., Fucharoen S.
Detection of thalassemia genes using smeared blood film or leukocytes adhering to polysthylene fibers.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  1997.  28  128-133.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
112. Termrungruanglert W., Kudelka A.P., Piamsomboon S., Edwards C.L., Tornos C., Kavanagh J.J.
Prolonged oral etoposide for advanced uterine leiomyosarcoma with pulmonary metastases: Case report.
European Journal of Gynaecological Oncology.  1997.  18  (2): 97-100.
Journal Name : European Journal of Gynaecological Oncology
Source : Scopus
113. Thongcharoen P., Laksanabunsong P., Thongtang V.
Left Ventricular Outflow Tract Obstruction due to a Left Ventricular Myxoma: A Case Report and Review of the Literature.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1997.  80  (12): 799-805.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
114. Tiangpitayakorn C., Songsivilai S., Piyasangthong N., Dharakul T.
Speed of detection of Burkholderia pseudomallei in blood cultures and its correlation with the clinical outcome.
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.  1997.  57  (1): 96-99.
Journal Name : American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
Source : Scopus
115. Tientadakul P., Opartkiattikul N., Sangtawesin W., Sakiyalak P.
Effect of different oral anticoagulant intensities on prothrombin fragment 1+2 in Thai patients with mechanical heart valve prostheses.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1997.  80  (2): 81-86.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now