ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 19
Export Excel :
91. Songsivilai S., Jinathongthai S., Wongsena W., Tiangpitayakorn C., Dharakul T.
High prevalence of hepatitis C infection among blood donors in northeastern Thailand.
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.  1997.  57  (1): 66-69.
Journal Name : American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
Source : Scopus
92. Sriroongrueng W., Pornpatkul M., Panich V., Fucharoen S.
ฮฑ-Thalassemia incidence in southern Thailand by restriction endonuclease analysis of globin DNA from placental blood at Songklanagarind Hospital.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  1997.  28  93-96.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
93. Sriussadaporn S., Mekanandha P., Vannasaeng S., Nitiyanant W., Komoltri C., Ploybutr S., Yamwong P., Peerapatdit T., Vichayanrat A.
Factors associated with diabetic foot ulceration in T Thailand: A case-control study.
Diabetic Medicine.  1997.  14  (1): 50-56.
Journal Name : Diabetic Medicine
Source : Scopus
94. Sriussadaporn S., Ploybutr S., Peerapatdit T., Nitiyanant W., Vannasaeng S., Vichayanrat A.
Efficacy of using basal plasma adrenocorticotropic hormone-radioimmunoassay (ACTH-RIA) level in the identification of the cause of Cushing's syndrome.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  1997.  80  (4): 233-241.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
Source : Scopus
95. Sriussadaporn S., Ploybutr S., Peerapatdit T., Nitiyanant W., Vannasaeng S., Vichayanrat A.
Efficacy of Using Basal Plasma Adrenocorticotropic Hormone-radioimmunoassay (ACTH-RIA) Level in the Identification of the Cause of Cushing's Syndrome.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1997.  80  (4): 232-240.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now