ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 137 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 26
Export Excel :
126. Waikakul S., Penkitti P., Nati S., Choreoncholwanich K.
Oral antimicrobials in compound fracture of the hand: Comparison of dicloxacillin and ofloxacin.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1996.  79  (9):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
127. Walsh D.S., Pattanapanyasat K., Lamchiagdhase P., Siritongtaworn P., Thavichaigarn P., Jiarakul N., Chuntrasakul C., Komoltri C., Dheeradhada C., Pearce F.C., Wiesmann W.P., Webster H.K.
Iron status following trauma, excluding burns.
British Journal of Surgery.  1996.  83  (7): 982-985.
Journal Name : British Journal of Surgery
Source : Scopus
128. Wanachiwanawin D., Ungkanont K., Kaewmanee S. .
Broncho-alveolar Lavage : Myiasis of the Maxillary Sinus Caused by Cochliomyia macellaria Larvae and Review of Literature. .
Siriraj Hospital Gazette.  1996.  48  (2): 118-122.
Journal Name : Siriraj Hospital Gazette
Source : ISI
129. Wanachiwanawin W., Phucharoen J., Pattanapanyasat K., Fucharoen S., Webster H.K.
Lymphocytes in ฮฒ-thalassemia/HbE: Subpopulations and mitogen responses.
European Journal of Haematology.  1996.  56  (3): 153-157.
Journal Name : European Journal of Haematology
Source : Scopus
130. Watanapa P.
Recovery patterns of liver function after complete and partial surgical biliary decompression.
American Journal of Surgery.  1996.  171  (2): 230-234.
Journal Name : American Journal of Surgery
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now