ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 137 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 22
Export Excel :
106. Tachavanich K., Pattanapanyasat K., Sarasombath S., Suwannagool S., Suvattee V.
Opsonophagocytosis and intracellular killing activity of neutrophils in patients with human immunodeficiency virus infection.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  1996.  14  (1): 49-56.
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
107. Taechowisan T., Sutthent R., Louisirirotchanakul S., Puthavathana P., Wasi C.
V3 peptide enzyme immunoassay for serotyping HIV-1 infected pregnant thais.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  1996.  14  (2): 121-123.
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
108. Tandhanand-Banchuin N., Kespichayawatana W., Vannasaeng S., Sarasombath S.
A study of cell-mediated immune response to pancreatic antigens in patients with fibrocalculous pancreatic diabetes.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  1996.  14  (2): 91-97.
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
109. Termrungruanglert W., Kudelka A.P., Piamsomboon S., Edwards C.L., Verschraegen C.F., Loyer E., Kavanagh J.J.
Remission of recurrent cervical cancer with paclitaxel and carboplatin: A case report and review of literature.
European Journal of Gynaecological Oncology.  1996.  17  (6): 493-496.
Journal Name : European Journal of Gynaecological Oncology
Source : Scopus
110. Thakerngpol K., Fucharoen S., Boonyaphipat P., Srisook K., Sahaphong S., Vathanophas V., Stitnimankarn T.
Liver injury due to iron overload in thalassemia: Histopathologic and ultrastructural studies.
BioMetals.  1996.  9  (2): 177-183.
Journal Name : BioMetals
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now