ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 137 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 21
Export Excel :
101. Songsivilai S., Kanistanon D., Panyavinin W., Neelamek M., Dharakul T.
Improved amplification system for detection of hepatitis C virus genome that simultaneously differentiates viral genotypes.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  1996.  27  (2): 237-243.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
102. Srisukho S., Prathnadi P., Suprasert S., Pausawasdi A., Naitoh E., Tasaki T., Tanaka M., Miki M.
Mercury content in the gallstones and bile of Thai people (Chiang Mai and Bangkok) and Japanese.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1996.  79  (5):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
103. Sriussadaporn S., Ploybutr S., Peerapatdit T.
Nocturnal 8mg dexamethasone suppression test: A practical and accurate test for identification of the cause of endogenous Cushing's syndrome.
British Journal of Clinical Practice.  1996.  50  (1): 9-13.
Journal Name : British Journal of Clinical Practice
Source : Scopus
104. Sukroongreung S., Nilakul C., Ruangsomboon O., Chuakul W., Eampokalap B.
Serotypes of Cryptococcus neoformans isolated from patients prior to and during the AIDS era in Thailand.
Mycopathologia.  1996.  135  (2): 75-78.
Journal Name : Mycopathologia
Source : Scopus
105. Sutthent R., Foongladda S., Likanonskul S., Tunsupasawasdeekul S., Roongpisuthipong A., Chearskul S., Raktham S., Louisirirotchanakul S., Wasi C.
Detection of HIV-1 proviral DNA by polymerase chain reaction: A preliminary study in Bangkok.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1996.  79  (3):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now