ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 137 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 18
Export Excel :
86. Raungratanaamporn O., Bhuripanyo K., Chotinaiwattarakul C., Mahanonda N., Nutakul T., Sriyaphi W., Chaithiraphan S.
Resolution of dilated cardiomyopathy after radiofrequency catheter ablation of atrial tachycardia.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1996.  79  (4):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
87. Raungratanaamporn O., Bhuripanyo K., Nutakul T., Mahanonda N., Chotinaiwattarakul C., Hongvisitgul C., Sriyaphai W., Chaithiraphan S.
Radiofrequency catheter ablation in monomorphic ventricular tachycardia.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  1996.  79  (6): 358-364.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
Source : Scopus
88. Rojananin S., Igarashi T., Ratanavichitrasin A., Lertakayamaneej N., Ruksamanee A.
Experimental study of the facial artery: Relevance to its reverse flow competence and cutaneous blood supply of the neck for clinical use as a new flap.
Head and Neck.  1996.  18  (1): 17-23.
Journal Name : Head and Neck
Source : Scopus
89. Rosenblatt K.A., Thomas D.B., Berry G., MacLennan R., Shearman R., Jelihovsky T., Booth J.C., Molina R., Martinez L., Salas O., Dabancens A., Zhiheng C., Yun T., Wei H.Y., Modan B., Ron E., Alfandary E., Rodriguez Cuevas H., Benavides Salazar S., Palet A.
Intrauterine devices and endometrial cancer.
Contraception.  1996.  54  (6): 329-332.
Journal Name : Contraception
Source : Scopus
90. Said S., Sadek W., Rocca M., Koetsawang S., Kiriwat O., Piya-Anant M., Dusitsin N., Sethavanich S.-A., Affandi B., Hadisaputra W., Kazi A., Ramos R.M., D'Arcangues C., Belsey E.M., Noonan E., Olayinka I., Pinol A.
Clinical evaluation of the therapeutic effectiveness of ethinyl oestradiol and oestrone sulphate on prolonged bleeding in women using depot medroxyprogesterone acetate for contraception.
Human Reproduction.  1996.  11  (SUPPL. 2): 1-13.
Journal Name : Human Reproduction
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now