ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 137 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 14
Export Excel :
66. Nishiguchi S., Sakuma R., Nomura M., Zou Z., Jearanaisilavong J., Joh T., Yasunaga T., Shimada K.
A catalogue of genes in mouse embryonal carcinoma F9 cells identified with expressed sequence tags.
Journal of Biochemistry.  1996.  119  (4): 749-767.
Journal Name : Journal of Biochemistry
Source : Scopus
67. Ongajooth L., Ongajyooth S., Likidlilid A., Chantachum Y., Shayakul C., Nilwarangkur S.
Role of lipid peroxidation, trace elements and antioxidant enzymes in chronic renal disease patients.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1996.  79  (12):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
68. Ong-Ajyooth L., Ong-Ajyooth S., Sirisalee K., Nilwarangkur S.
Lipoproteins and lipid peroxidation abnormalities in patients with chronic renal disease.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1996.  79  (8):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
69. Pajareya K.
Traumatic spinal cord injuries in Thailand: An epidemiologic study in Siriraj Hospital, 1989-1994.
Spinal Cord.  1996.  34  (10): 608-610.
Journal Name : Spinal Cord
Source : Scopus
70. Pattanapanyasat K., Yongvanitchit K., Heppner D.G., Tongtawe P., Kyle D.E., Webster H.K.
Culture of malaria parasites in two different red blood cell populations using biotin and flow cytometry.
Cytometry.  1996.  25  (3): 287-294.
Journal Name : Cytometry
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now