ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 8
Export Excel :
36. Lekhakula S., Lertrit P., Tuchinda C., Angsusingha K., Kangsadalampai S., Wacharasindhu S., Futrakul A., Sritawil K.
Molecular examination of GH gene deletion in familial growth hormone deficiency.
The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health.  1995.  26 Suppl 1  207-211.
Journal Name : The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
Source : Scopus
37. Lertrit P., Atchaneeyasakul L., Devahastin V., Saechan V., Sangruchi T., Neungton N., Lekhakula S.
Mitochondrial genome analysis in Kearns-Sayre syndrome.
The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health.  1995.  26 Suppl 1  162-165.
Journal Name : The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
Source : Scopus
38. Mahaisavariya B., Songcharoen P., Chotigavanich C.
Soft-tissue interposition of femoral fractures: Detection by ultrasonography during closed nailing.
Journal of Bone and Joint Surgery - Series B.  1995.  77  (5): 788-790.
Journal Name : Journal of Bone and Joint Surgery - Series B
Source : Scopus
39. Mahanonda N.
Thrombolytic therapy in 1995.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1995.  78  (6): 314-321.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
40. Mahanonda N., Panchavinnin P., Chotinaiwatarakul C., Suriyabanthoeng S., Hongvisitgul C., Kwo-Saard B., Cheamphutsa T., Chaithiraphan S.
High pressure stent-assisted balloon coronary angioplasty: a case report.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1995.  78  (4): 169-181.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now