ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 16
Export Excel :
76. Thomas D.B., Ray R.M., Mati J.G., Kenya P., Kungu A., Gatei D., Cuevas H.R., Salazar S.B., Palet A., Ontiveros P., Silpisornkosol S., Pardthaisong T., Charoeniam V., Theetranont C., Boonsiri B., Chutivongse S., Virutamsen P., Wongsrichanalai C., Sindhavan.
Depot-medroxyprogesterone acetate (DMPA) and risk of invasive adenocarcinomas and adenosquamous carcinomas of the uterine cervix.
Contraception.  1995.  52  (5): 307-312.
Journal Name : Contraception
Source : Scopus
77. Thomas D.B., Ye Z., Ray R.M., Cuevas H.R., Salazar S.B., Palet A., Ontiveros P., Silpisornkosol S., Pardthaisong T., Charoeniam V., Theetranont C., Boosiri B., Chutivongse S., Virutamasen P., Wongsrichanalai C., Sindhavananda S., Koetsawang S., Rachawat D.
Cervical carcinoma in situ and use of depot-medroxyprogesterone acetate (DMPA).
Contraception.  1995.  51  (1): 25-31.
Journal Name : Contraception
Source : Scopus
78. Thongsopit V, Riewpaiboon W, Kuptniratsaikul V, Tosayanonda O.
Functional ability of elderly Thai people in activities of daily living and ambulation..
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  1995.  4  (3): 11-17.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Journal of Thai Rehabilitation Medicine
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
79. Tio P.H., Malasit P.
Anti-dengue IgG detection by an indirect ELISA.
The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health.  1995.  26  (4): 673-676.
Journal Name : The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
Source : Scopus
80. Tuchinda C., Angsusingha K., Punnakanta L., Likitmaskul S., Wacharasindhu S., Tuanakitcharu K., Pitukcheewanont P.
Growth response in Turner syndrome with recombinant human growth hormone therapy.
The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health.  1995.  26 Suppl 1  142-145.
Journal Name : The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now