ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 11
Export Excel :
51. Raungratanaamporn O., Bhuripanyo K., Nutakul T., Nademanee K., Hongvisitgul C., Chaithiraphan S.
Radiofrequency catheter ablation in idiopathic ventricular tachycardia with structurally normal heart.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1995.  78  (4): 217-224.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
52. Raungratanaamporn O., Chaithiraphan S., Srivanasont N., Bhuripanyo K.
Prevalence of coronary artery disease in patient with valvular heart disease.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1995.  78  (1): 1-4.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
53. Sahasakul Y., Chaithiraphan S., Panchavinnin P., Srivanasont N., Jootar P., Trisukosol D., Raungratanaamporn O., Chotinaiwattarakul C., Kangkagate C.
Multivariate analysis in the prediction of left atrial thrombi in patients with mitral stenosis.
Journal of the American Society of Echocardiography : official publication of the American Society of Echocardiography.  1995.  8  (5 Pt 1): 742-746.
Journal Name : Journal of the American Society of Echocardiography : official publication of the American Society of Echocardiography
Source : Scopus
54. Sanansilp V., Lertakyamanee J., Udompunturak S.
Patient-controlled analgesia in Thai patients.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1995.  78  (10): 532-541.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
55. Sanansilp V., Lertakyamanee J., Udompunturak S.
Cost-effectiveness analysis of patient-controlled analgesia, intramuscular q.i.d. injection and p.r.n. injection for postoperative pain relief.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1995.  78  (11): 600-604.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now