ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Kettawan A, Ruangklai S, Rungruang T, Thongam J, Kettawan AK, Nirmal N, Srisuma S.
Rice Bran Oil Improves Emphysema in Cigarette Smoke Extract-Induced Mice through Anti-Inflammatory and Antioxidative Effects.
Nutrients.  2024.  16  (3):
Department : Physiology/Anatomy
Journal Name : Nutrients
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
2. Pacharn P, Witeetanavanich S, Srisuwatchari W, Rutrakool N, Wongteerayanee C, Tanticharoenwiwat P, Senavonge A, Kanchanapoomi K, Jirapongsananuruk O, Visitsunthorn N, Vichyanond P. .
Treatment Difficulties in Wheat Oral Immunotherapy and the Predictive Value of Wheat-Specific IgE.
Asian Pac J Allergy Immunol.  2024. 
Department : Pediatrics
Journal Name : Asian Pac J Allergy Immunol
Source : Pubmed
3. Tangvalelerd S, Kanchanapoomi K, Kulalert P, Pacharn P, Jirapongsananuruk O, Visitsunthorn N, Nitiyarom R, Wisuthsarewong W, Srisuwatchari W.
Factor associated with food allergy among preschool children with atopic dermatitis, and resolution of atopic dermatitis. .
Asian Pac J Allergy Immunol..  2024. 
Department : Pediatrics
Journal Name : Asian Pac J Allergy Immunol.
Source : Pubmed
4. Tangvalelerd S, Kanchanapoomi K, Kulalert P, Pacharn P, Jirapongsananuruk O, Visitsunthorn N, Nitiyarom R, Wisuthsarewong W, Srisuwatchari W. .
Factor associated with food allergy among preschool children with atopic dermatitis, and resolution of atopic dermatitis .
Asian Pac J Allergy Immunol.  2024. 
Department : Pediatrics
Journal Name : Asian Pac J Allergy Immunol
Source : Pubmed
5. Theerathananon W, Watanapa WB, Wataganara T, Pratumvinit B, Rahman S.
Preeclamptic serum and soluble fms-like tyrosine kinase-1 suppress endothelial inward rectifier potassium currents.
Placenta.  2024.  146  101-109.
Department : Physiology/Obstetrics and Gynecology/Clinical Pathology
Journal Name : Placenta
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now