| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 539 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 9
Export Excel :
41. Bunyaratavej S, Bunyaratavej S, Muanprasart C, Matthapan L, Varothai S, Tangjaturonrusamee C, Pattanaprichakul P. .
Endonyx onychomycosis caused by Trichophyton tonsurans. .
Indian J Dermatol Venereol Leprol.  2015.  81  (4): 390-392.
Department : Dermatology
Journal Name : Indian J Dermatol Venereol Leprol  / IF = 1.387
Source : Pubmed
42. Bunyaratavej S, Leeyaphan C, Rujitharanawong C, Surawan TM, Muanprasat C, Matthapan L. .
Efficacy of 5% amorolfine nail lacquer in Neoscytalidium dimidiatum onychomycosis. .
J Dermatolog Treat.  2015.  1-5.
Department : Dermatology
Journal Name : J Dermatolog Treat  / IF = 1.669
Source : Pubmed
43. Bunyaratavej S, Pattanaprichakul P, Leeyaphan C, Chayangsu O, Bunyaratavej S, Kulthanan K. .
Onychomycosis: A study of self-recognition by patients and quality of life. .
Indian J Dermatol Venereol Leprol.  2015.  81  (3): 270-274.
Department : Dermatology
Journal Name : Indian J Dermatol Venereol Leprol  / IF = 1.541
Source : Pubmed
44. Bunyaratavej S., Prasertworonun N., Leeyaphan C., Chaiwanon O., Muanprasat C., Matthapan L. .
Distinct characteristics of Scytalidium dimidiatum and non-dermatophyte onychomycosis as compared with dermatophyte onychomycosis.
Journal of Dermatology.  2015. 
Department : Dermatology
Journal Name : Journal of Dermatology  / IF = 2.354
Source : Scopus
45. Bunyaratavej, S; Prasertyothin, S; Leeyaphan, C .
ATYPICAL PRESENTATION OF RECURRENT VARICELLA ZOSTER VIRUS INFECTION: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE.
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH.  2015.  46  (1): 27-29.
Department : Dermatology
Journal Name : SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH  / IF = 0.546
Source : ISI
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th