| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 539 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 8
Export Excel :
36. Boriboonhirunsarn D, Kasempipatchai V. .
Incidence of large for gestational age infants when gestational diabetes mellitus is diagnosed early and late in pregnancy. .
J Obstet Gynaecol Res.  2015.  42  (3): 273-278.
Department : Obstetrics and Gynaecology
Journal Name : J Obstet Gynaecol Res  / IF = 1.072
Source : Pubmed
37. Bousquet J, Schunemann HJ, Fonseca J, Samolinski B, Bachert C, Canonica GW, Casale T, Cruz AA, Demoly P, Hellings P, Valiulis A, Wickman M, Zuberbier T, Bosnic-Anticevitch S, Bedbrook A, Bergmann KC, Caimmi D, Dahl R, Fokkens WJ, Grisle I, Lodrup Carlsen K, Mullol J, et al.
MACVIA-ARIA Sentinel NetworK for allergic rhinitis (MASK-rhinitis): The new generation guideline implementation.
Allergy.  2015.  2015 Jul 4 
Department : Department of Pediatrics
Journal Name : Allergy  / IF = 6.028
Source : Pubmed
38. Bunchorntavakul C., Maneerattanaporn M., Chavalitdhamrong D. .
Management of patients with hepatitis C infection and renal disease.
World Journal of Hepatology.  2015.  7  (2): 213-225.
Department : Medicine
Journal Name : World Journal of Hepatology  / IF = 2.484
Source : Scopus
39. Bunchorntavakul C., Tanwandee T. .
Treatment of Chronic Hepatitis C in Special Populations.
Gastroenterology Clinics of North America.  2015. 
Department : Department of Medicine
Journal Name : Gastroenterology Clinics of North America  / IF = 2.824
Source : Scopus
40. Buntarickpornpan, Pichittra; Veskitkul, Jittima; Pacharn, Punchama; Visitsunthorn, Nualanong; Vichyanond, Pakit; Tantilipikorn, Pongsakorn; Jirapongsananuruk, Orathai .
The Prevalence and Clinical Characteristics of Local Allergic Rhinitis in Thai Children .
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY.  2015.  135  (2): AB282-AB282.
Department : Pediatrics/Otolaryngol
Journal Name : JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY  / IF = 11.476
Source : ISI
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th