| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 539 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 7
Export Excel :
31. Boontanapibul, Krit; Harnroongroj, Thos; Sudjai, Narumol; Harnroongroj, Thossart.
Vertical pelvic ring displacement in pelvic ring injury Measurements in pelvic outlet radiograph and in cadavers.
INDIAN JOURNAL OF ORTHOPAEDICS.  2015.  49  (4): 425-428.
Department : Department of Orthopaedic Surgery
Journal Name : INDIAN JOURNAL OF ORTHOPAEDICS  / IF = 0.640
Source : ISI
32. Boonyapisit W, Methavigul K, Krittayaphong R, Sriratanasathavorn C, Pumprueg S, Suwanagool A, Winijkul A, Jongnarangsin K. .
Determining the site of accessory pathways in orthodromic reciprocating tachycardia by using the response to right ventricular pacing. .
Pacing Clin Electrophysiol.  2015.  39  (2): 115-121.
Department : Medicine
Journal Name : Pacing Clin Electrophysiol  / IF = 1.129
Source : Pubmed
33. Boonyapisit W., Methavigul K., Krittayaphong R., Sriratanasathavorn C., Pumprueg S., Suwanagool A., Winijkul A., Jongnarangsin K. .
Determining the Site of Accessory Pathways in Orthodromic Reciprocating Tachycardia by Using the Response to Right Ventricular Pacing .
PACE - Pacing and Clinical Electrophysiology.  2015.  39  (2): 115-121.
Department : Medicine/Her Majesty Cardiac Center
Journal Name : PACE - Pacing and Clinical Electrophysiology  / IF = 1.129
Source : Scopus
34. Boon-Yasidhi V, Naiwatanakul T, Chokephaibulkit K, Lolekha R, Leowsrisook P, Chotpitayasunond T, Wolfe M.
Effect of HIV diagnosis disclosure on psychosocial outcomes in Thai children with perinatal HIV-Infection.
Int J STD AIDS.  2015.  2015 Mar 30 
Department : Department of Pediatrics
Journal Name : Int J STD AIDS  / IF = 1.054
Source : Pubmed
35. Boonyaviwat O., Pacharn P., Jirapongsananuruk O., Vichyanond P., Visitsunthorn N. .
Role of atopy patch test for diagnosis of food allergy-related gastrointestinal symptoms in children.
Pediatric Allergy and Immunology.  2015. 
Department : Pediatrics
Journal Name : Pediatric Allergy and Immunology  / IF = 3.397
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th