| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 539 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 5
Export Excel :
21. Aydinok Y., Porter J.B., Piga A., Elalfy M., El-Beshlawy A., Kilinc Y., Viprakasit V., Yesilipek A., Habr D., Quebe-Fehling E., Pennell D.J. .
Prevalence and distribution of iron overload in patients with transfusion-dependent anemias differs across geographic regions: Results from the CORDELIA study.
European Journal of Haematology.  2015. 
Department : Pediatrics
Journal Name : European Journal of Haematology  / IF = 2.414
Source : Scopus
22. Ayuthaya SI, Leelaporn A, Kiratisin P, Oberdorfer P. .
Pseudoclavibacter otitis media in a 3-year-old boy with pulmonary and spinal tuberculosis. .
Medicine (Baltimore).  2015.  94  (17): e709.
Department : Microbiology
Journal Name : Medicine (Baltimore)  / IF = 5.723
Source : Pubmed
23. Badami A., Lim R.P., Saktanasate J., Shields C.L. .
PDT for choroidal metastasis from renal cell carcinoma: For certain cases of ocular metastasis, photodynamic therapy can be an effective option.
Retina Today.  2015.  2015  46-48.
Department : Ophthalmology
Journal Name : Retina Today  / IF = 0.099
Source : Scopus
24. Bamrungsap S., Treetong A., Apiwat C., Wuttikhun T., Dharakul T. .
SERS-fluorescence dual mode nanotags for cervical cancer detection using aptamers conjugated to gold-silver nanorods.
Microchimica Acta.  2015. 
Department : Immunology
Journal Name : Microchimica Acta  / IF = 3.741
Source : Scopus
25. Banhiran W, Assanasen P, Tantilipikorn P, Nujchanart N, Voraprayoon S, Bunnag C. .
A randomized study of temperature-controlled versus bipolar radiofrequency for inferior turbinate reduction. .
Eur Arch Otorhinolaryngol.  2015.  272  (10): 2877-2884.
Department : Oto-Rhino-Laryngology
Journal Name : Eur Arch Otorhinolaryngol  / IF = 1.545
Source : Pubmed
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th