| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 539 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 4
Export Excel :
16. Attarat J., Phermthai T.
Bioactive compounds in three edible lentinus mushrooms.
Walailak Journal of Science and Technology.  2015.  12  (6): 491-504.
Department : Department of Obstetric and Gynecology
Journal Name : Walailak Journal of Science and Technology  / IF = 0.108
Source : Scopus
17. Aurpibul L, Bunupuradah T, Sophan S, Boettiger D, Wati DK, Nguyen LV, Saphonn V, Hansudewechakul R, Chokephaibulkit K, Lumbiganon P, Truong KH, Do VC, Kumarasamy N, Yusoff NK, Razali K, Kurniati N, Fong SM, Nallusamy R, Sohn AH; TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database. .
Prevalence and Incidence of Liver Dysfunction and Assessment of Biomarkers of Liver Disease in HIV-Infected Asian Children. .
Pediatr Infect Dis J.  2015.  34  (6): e153-e158.
Department : Pediatrics
Journal Name : Pediatr Infect Dis J  / IF = 2.723
Source : Pubmed
18. Aurpibul L, Cressey TR, Sricharoenchai S, Wittawatmongkol O, Sirisanthana V, Phongsamart W, Sudjaritruk T, Chokephaibulkit K. .
Efficacy, Safety and Pharmacokinetics of Tenofovir Disoproxil Fumarate in Virologic-Suppressed HIV-infected Children Using Weight-Band Dosing.
Pediatr Infect Dis J.  2015.  34  (4): 392-397.
Department : Pediatrics
Journal Name : Pediatr Infect Dis J  / IF = 3.135
Source : Pubmed
19. Ausavarat S., Sriprapaporn J., Satayaban B., Thongnoppakhun W., Laipiriyakun A., Amornkitticharoen B., Chanachai R., Pattanachak C.
Circulating thyrotropin receptor messenger ribonucleic acid is not an effective marker in the follow-up of differentiated thyroid carcinoma.
Thyroid Research.  2015.  8  (1):
Department : Department of Radiology
Journal Name : Thyroid Research  / IF = 1.240
Source : Scopus
20. Aydinok Y, Kattamis A, Cappellini MD, El-Beshlawy A, Origa R, Elalfy M, Kilinรง Y, Perrotta S, Karakas Z, Viprakasit V, Habr D, Constantinovici N, Shen J, Porter JB. .
Effects of deferasirox-deferoxamine on myocardial and liver iron in patients with severe transfusional iron overload. .
Blood.  2015.  125  (25): 3868-3877.
Department : Pediatrics
Journal Name : Blood  / IF = 10.452
Source : Pubmed
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th