| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 539 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 3
Export Excel :
11. Apisarnthanarak P, Suvannarerg V, Pattaranutaporn P, Charoensak A, Raman SS, Apisarnthanarak A.
Alvarado score: can it reduce unnecessary CT scans for evaluation of acute appendicitis? .
Am J Emerg Med.  2015.  33  (2): 266-270.
Department : Department of Radiology
Journal Name : Am J Emerg Med  / IF = 1.274
Source : ISI
12. Apisarnthanarak P., Mundy L.M., Apisarnthanarak A. .
The utilization of clinical and radiologic tools for the diagnosis of acute appendicitis.
American Journal of Emergency Medicine.  2015. 
Department : Radiology
Journal Name : American Journal of Emergency Medicine  / IF = 1.152
Source : Scopus
13. Araya M., Kulthanan K., Jiamton S.
Clinical characteristics and quality of life of seborrheic dermatitis patients in a tropical country.
Indian Journal of Dermatology.  2015.  60  (5): 519.
Department : Dermatology
Journal Name : Indian Journal of Dermatology  / IF = 0.910
Source : Scopus
14. Ariyawatkul T, Eamsobhana P, Kaewpornsawan K. .
The necessity of fixation in Gartland type 2 supracondylar fracture of the distal humerus in children (modified Gartland type 2A and 2B) .
J Pediatr Orthop B.  2015.  25  (2): 159-164.
Department : Orthopedics
Journal Name : J Pediatr Orthop B  / IF = 0.594
Source : Pubmed
15. Armstrong HF, Gonzalez-Costello J, Thirapatarapong W, Jorde UP, Bartels MN. .
Effect of lung transplantation on heart rate response to exercise. .
Heart Lung.  2015.  44  (3): 246-250.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Heart Lung  / IF = 1.290
Source : Pubmed
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th