| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 539 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 11
Export Excel :
51. Chaimongkol, Wanwipa; Veskitkul, Jittima; Pacharn, Punchama; Jirapongsananuruk, Orathai; Vichyanond, Pakit; Visitsunthorn, Nualanong .
Allergic Skin Prick Test Results in Thai Children with Respiratory Allergy in 2011-2013 .
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY.  2015.  135  (2): AB190-AB190.
Department : Pediatrics
Journal Name : JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY  / IF = 11.476
Source : ISI
52. Chairatchaneeboon M, Kulthanan K, Manapajon A. .
Calcific panniculitis and nasopharyngeal cancer-associated adult-onset dermatomyositis: a case report and literature review. .
Springerplus.  2015.  4  (1):
Department : Dermatology
Journal Name : Springerplus  / IF = 0.791
Source : Pubmed
53. Chaiyasate S, Fooanant S, Navacharoen N, Roongrotwattanasiri K, Tantilipikorn P, Patumanond J. .
The complications of sinusitis in a tertiary care hospital: types, patient characteristics, and outcomes.
Int J Otolaryngol.  2015.  2015 
Department : Oto-rhino-laryngology
Journal Name : Int J Otolaryngol
Source : Pubmed
54. Chalermchockcharoenkit A, Sirimai K, Sutchritpongsa P, Leelanapapat R, Panpanit A, Ramamurthy H. .
Safety and caregiver satisfaction associated with laparoscopic hysterectomy among young patients with intellectual disability. .
Int J Gynaecol Obstet.  2015.  130  (2): 183-186.
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Int J Gynaecol Obstet  / IF = 1.537
Source : Pubmed
55. Chalermrujinanant C, Michowski W, Sittithumcharee G, Esashi F, Jirawatnotai S.
Cyclin D1 promotes BRCA2-Rad51 interaction by restricting cyclin A/B-dependent BRCA2 phosphorylation.
Oncogene.  2015.  1-9.
Department : Pharmacology
Journal Name : Oncogene  / IF = 8.459
Source : Pubmed
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th