| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 683 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 9
Export Excel :
41. Apisarnthanarak, P. Suvannarerg, V. Muangsomboon, K. Taweemonkongsap, T. Hargrove, N. S.
Renal vascular variants in living related renal donors: evaluation with CT angiography.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2012.  95  (7): 941-948.
Department : Radiology / Surgery
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.130  / h index = 21
Source : Pubmed
42. Armstrong, HF; Schulze, PC; Thirapatarapon, W; Bartels, MN .
Right Ventricular Stroke Work Index as a Predictor of One-Year Mortality and Initial Hospital Stay after Lung Transplantation
.

JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION.  2012.  31  (4 Suppl. S): S245-S245.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION
Source : ISI
43. Asavamongkolkul A, Waikakul S.
Wide resection of sacral chordoma via a posterior approach.
International Orthopaedics.  2012.  36  (3): 607-612.
Department : Orthopaedic Surgery
Journal Name : International Orthopaedics  / IF = 1.561  / h index = 36
Source : Pubmed
44. Asavamongkolkul A, Waikakul S. .
Using polypropylene mesh graft for soft-tissue reconstruction in internal hemipelvectomy: a case report.
.

World Journal of Surgical Oncology.  2012.  10 
Department : Orthopaedic Surgery
Journal Name : World Journal of Surgical Oncology
Source : Pubmed
45. Assawamakin, A; Sriratanaviriyakul, N; Lalerd, Y; Thongnoppakhun, W; Praditsap, O; Tongsima, S; Pithukpakorn, M.
Meta-analysis of the plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) gene with insertion/deletion 4G/5G polymorphism and its susceptibility to ischemic stroke in Thai population.
ASIAN BIOMEDICINE.  2012.  6  (2): 203-217.
Department : Office for Research and Development / Medicine
Journal Name : ASIAN BIOMEDICINE  / IF = 0.256  / h index = 4
Source : ISI
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th