| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 683 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 8
Export Excel :
36. Apinuntavech S., Viwatwongkasem C., Tipayamongkholgul M., Wichaidit W., Sangthong R., .
Consequences and associated factors of youth gambling.
.

Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  2012.  95  (Suppl 6): S21-29.
Department : Psychiatry
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
Source : Pubmed
37. Apisarnthanarak P., Kanchanarat K., Muangsomboon K., Chaiyasoot W., Ieumwananonthachai N., Pattaranutaporn P.
CT appearances of post-radiation livers in patients with unresectable cholangiocarcinoma.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2012.  95  (2): 221-228.
Department : Radiology
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.148  / h index = 21
Source : Pubmed
38. Apisarnthanarak, A; Apisarnthanarak, P; Warren, DK; Fraser, VJ.
Is Central Venous Catheter Tip Colonization With Pseudomonas aeruginosa a Predictor for Subsequent Bacteremia?.
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES.  2012.  54  (4): 581-583.
Department : Radiology
Journal Name : CLINICAL INFECTIOUS DISEASES  / IF = 8.186  / h index = 196
Source : ISI
39. Apisarnthanarak, A; Khawcharoenporn, T; Thongphubeth, K; Yuekyen, C; Damnin, S; Mungkornkaew, N; Mundy, LM .
Postflood Pseudofungemia Due to Penicillium Species
.

CLINICAL INFECTIOUS DISEASES.  2012.  55  (2): E9-E11.
Department : Occupational Health Division. งานอาชีวอนามัย
Journal Name : CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
Source : ISI
40. Apisarnthanarak, A; Kiratisin, P; Khawcharoenporn, T; Warren, DK .
Using an Intensified Infection Prevention Intervention to Control Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae at a Thai Center
.

INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY.  2012.  33  (9): 960-961.
Department : Microbiology
Journal Name : INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY
Source : ISI
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th