| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 683 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 7
Export Excel :
31. Anekthananon T, Pukritayakamee S, Ratanasuwan W, Jittamala P, Werarak P, Charunwatthana P, Suwanagool S, Lawpoolsri S, Stepniewska K, Sapchookul P, Puthavathana P, Fukuda C, Lindegardh N, Tarning J, White NJ, Day N, Taylor WR. .
Ovarian reserve evaluation by anti-mullerian hormone in women undergoing laparoscopic cystectomy of endometrioma
.

J Antimicrob Chemother.  2012. 
Department : Preventive and Social Medicine
Journal Name : J Antimicrob Chemother
Source : ISI
32. Angkasekwinai, P; Srimanote, P; Wang, YH; Sakolvaree, Y; Pattanapanyasat, K; Chaicumpa, W; Chaiyaroj, S; Dong, C .
IL-25 mediates the induction of IL-9-producing T cell responses against T. spiralis infection
.

JOURNAL OF IMMUNOLOGY.  2012.  188 
Department : Parasitology / Office for Research and Development
Journal Name : JOURNAL OF IMMUNOLOGY
Source : ISI
33. Angsuwathana S., Wongwananuruk T., Sirimai K., Thamkhantho M., Raorungrot C., Sukamongkol S.
The prevalence of hepatitis B in premarital Counseling Clinic at Siriraj hospital.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2012.  95  (1): 10-15.
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.148  / h index = 21
Source : Scopus
34. Angthong, C; Angthong, W; Harnroongroj, T; Harnroongroj, T.
A Comparison of Survival Rates for Hip Fracture Patients with or without Subsequent Osteoporotic Vertebral Compression Fractures.
TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE.  2012.  226  (2): 129-135.
Department : Orthopaedic Surgery
Journal Name : TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE  / IF = 1.145  / h index = 28
Source : ISI
35. Apinhasmit W., Sinpitaksakul P., Chompoopong S.
Anatomical considerations of the Thai fibula used as a fibula osteocutaneous free flap in mandibular reconstruction and dental implant placement.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2012.  95  (4): 561-568.
Department : Anatomy
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.148  / h index = 21
Source : Pubmed
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th