| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 683 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 6
Export Excel :
26. Amornyotin, S; Kachintorn, U; Kongphlay, S .
Clinical efficacy of intravenous sedation for single balloon enteroscopy
.

JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY.  2012.  27 
Department : Anesthesiology
Journal Name : JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY
Source : ISI
27. Amornyotin, S; Kongphlay, S .
PROPOFOL DEEP SEDATION FOR SMALL BOWEL ENTEROSCOPY IN ELDERLY PATIENTS IN A WORLD GASTROENTEROLOGY ORGANISING ENDOSCOPY TRAINING CENTER IN THAILAND
.

GUT.  2012.  61  (Suppl.2): A350-A350.
Department : Anesthesiology
Journal Name : GUT
Source : ISI
28. Amornyotin, S; Kongphlay, S. .
Anesthesia for enteroscopy procedure in a world gastroenterology organizing training center in Thailand
.

BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA.  2012.  108  315-315.
Department : Anesthesiology
Journal Name : BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA
Source : ISI
29. Ampol S, Pattanapanyasat K, Sutthent R, Permpikul P, Kantakamalakul W.
Comprehensive Investigation of Common Antibody-Dependent Cell-Mediated Cytotoxicity Antibody Epitopes of HIV-1 CRF01_AE gp120.
AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES.  2012. 
Department : Microbiology
Journal Name : AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES  / IF = 2.246  / h index = 66
Source : Pubmed
30. Anamnart, C; Sujjanunt, J; Prasansiang, C; Jitpratoom, P; Siritho, S; Prayoonwiwat, N .
Incidence of Conversion to Multiple Sclerosis in Thai Patients with Clinically Isolated Syndrome
.

MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL.  2012.  18  (4): 521-522.
Department : Medicine
Journal Name : MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL
Source : ISI
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th