| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 683 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 3
Export Excel :
11. Almomani, E. Y. King, J. C. Netsawang, J. Yenchitsomanus, P. T. Malasit, P. Limjindaporn, T. Alexander, R. T. Cordat, E.
Adaptor protein 1 complexes regulate intracellular trafficking of the kidney anion exchanger 1 in epithelial cells.
American Journal of Physiology - Cell Physiology.  2012.  303  (5): C554-C566.
Department : Physiology
Journal Name : American Journal of Physiology - Cell Physiology  / h index = 116
Source : Pubmed
12. Amerena, J; Chen, SA; Sriratanasathavorn, C; Cho, JG; Huang, DJ; Omar, R; Tse, HF; King, A.
Insights Into Management of Atrial Fibrillation in Asia Pacific Gained From Baseline Data from REgistry on Cardiac rhythm disORDers (RecordAF-Asia Pacific [AP]) Registry.
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY.  2012.  109  (3): 378-382.
Department : Her Majesty Cardiac Center
Journal Name : AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY  / IF = 3.681  / h index = 147
Source : ISI
13. Amornrit, W; Muangsombut, V; Wangteeraprasert, T; Korbsrisate, S .
Elevated intracellular levels of iron in host cells promotes Burkholderia pseudomallei infection
.

ASIAN BIOMEDICINE.  2012.  6  (3): 465-471.
Department : Immunology
Journal Name : ASIAN BIOMEDICINE
Source : ISI
14. Amornyotin S, Chalayonnawin W, Kongphlay S. .
A randomized controlled trial of preprocedure administration of parecoxib for therapeutic endoscopic retrograde cholangiopancreatography.
J Pain Res.  2012.  5  251-256.
Department : Anesthesiology
Journal Name : J Pain Res
Source : Pubmed
15. Amornyotin S, Kachintorn U, Kongphlay S.
Anesthetic management for small bowel enteroscopy in a World Gastroenterology Organization Endoscopy Training Center.
World Journal of Gastrointestinal Endoscopy.  2012.  4  (5): 189-193.
Department : Anesthesiology
Journal Name : World Journal of Gastrointestinal Endoscopy
Source : Pubmed
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th