| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 683 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 11
Export Excel :
51. Badenhorst, D. Tatard, C. Suputtamongkol, Y. Robinson, T. J. Dobigny, G.
Host cell/Orientia tsutsugamushi interactions: evolution and expression of syndecan-4 in Asian rodents (Rodentia, Muridae).
INFECTION GENETICS AND EVOLUTION.  2012.  12  (5): 1136-1146.
Department : medicine
Journal Name : INFECTION GENETICS AND EVOLUTION  / IF = 3.128
Source : Pubmed
52. Banhiran, W. Assanasen, P. Metheetrairut, C. Nopmaneejumruslers, C. Chotinaiwattarakul, W. Kerdnoppakhun, J.
Functional outcomes of sleep in Thai patients with obstructive sleep-disordered breathing.
Sleep Breath.  2012.  16  (3): 663-675.
Department : Oto-rhino-laryngology / Ophthalmology
Journal Name : Sleep Breath  / IF = 1.839  / h index = 25
Source : Pubmed
53. Bertolini, F. Lohsiriwat, V. Petit, J. Y. Kolonin, M. G.
Adipose tissue cells, lipotransfer and cancer: A challenge for scientists, oncologists and surgeons.
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER.  2012.  1826  (1): 209-214.
Department : Surgery
Journal Name : BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER  / IF = 9.380  / h index = 84
Source : Pubmed
54. Bhattacharya, S. Go, D. Krenitsky, D. L. Huyck, H. L. Solleti, S. K. Lunger, V. A. Metlay, L. Srisuma, S. Wert, S. E. Mariani, T. J. Pryhuber, G. S.
Genome-wide transcriptional profiling reveals connective tissue mast cell accumulation in bronchopulmonary dysplasia.
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE.  2012.  186  (4): 349-358.
Department : Physiology
Journal Name : AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE  / IF = 11.080  / h index = 228
Source : Pubmed
55. Bhothisuwan, W; Kimhamanon, P .
Correlation of Automated Breast Volume Sonography and Handheld Breast Ultrasound Findings
.

AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY.  2012.  198  (5):
Department : Radiology
Journal Name : AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY
Source : ISI
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th