| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 683 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 10
Export Excel :
46. Assawamakin, A; Wattanasirichaigoon, D; Tocharoentanaphol, C; Waeteekul, S; Tansatit, M; Thongnoppakhun, W; Limwongse, C.
A novel maternally-derived insertional translocation resulting in partial trisomy 4q13.2-q22.1 with complex translocation t(8;20) in a family with intellectual disability.
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A.  2012.  158A  (4): 901-908.
Department : Office for Research and Development / Immunology / Medicine
Journal Name : AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A  / IF = 2.391
Source : Pubmed
47. Assawapalangchai S., Phulsawat W., Charatrungolanb T., Srithamboonb S. .
The Effects of Anterior Ankle Foot Orthosis onGait Parameters, Walking Ability, and Patient Satisfaction of Thai Stroke Patients, Siriraj Hospital.
Siriraj Med J.  2012.  64  123-126.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Siriraj Med J
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
48. Assawapalangchai S., Phulsawat W., Charatrungolanb T., Srithamboonb S. .
The Effects of Anterior Ankle Foot Orthosis onGait Parameters, Walking Ability, and Patient Satisfaction of Thai Stroke Patients, Siriraj Hospital.
Siriraj Med J.  2012.  64  123-126.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Siriraj Med J
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
49. Aswakul P, Prachayakul V, Lohsiriwat V, Bunyaarunnate T, Kachintorn U. .
Screening colonoscopy from a large single center of Thailand - something needs to be changed?
.

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION.  2012.  13  (4): 1361-1364.
Department :  Medicine
Journal Name : ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
Source : Pubmed
50. Auewarakul, P.
Infection of pulmonary vascular endothelial cells by H5N1 avian influenza virus and its role in pathogenesis.
FUTURE VIROLOGY.  2012.  7  (4): 345-347.
Department : Microbiology
Journal Name : FUTURE VIROLOGY  / IF = 1.210  / h index = 8
Source : ISI
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th