| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 517 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 9
Export Excel :
41. Backus S.I., Tomlinson D.P., Vanadurongwan B., Lenhoff M.W., Cordasco F.A., Chehab E.L., Adler R.S., Henn III R.F., Hillstrom H.J.
A Spectral Analysis of Rotator Cuff Musculature Electromyographic Activity: Surface and Indwelling.
HSS Journal.  2011.  7  (1): 21-28.
Department : Orthopaedic Surgery
Journal Name : HSS Journal  / h index = 5
Source : Pubmed
42. Banhiran, W. Assanasen, P. Metheetrairut, C. Nopmaneejumruslers, C. Chotinaiwattarakul, W. Kerdnoppakhun, J.
Functional outcomes of sleep in Thai patients with obstructive sleep-disordered breathing.
Sleep and Breathing.  2011.  1-13.
Department : Oto-rhino-laryngology / medicine
Journal Name : Sleep and Breathing  / IF = 1.684  / h index = 24
Source : Scopus
43. Banhiran, W; Assanasen, P; Nopmaneejumruslers, C; Metheetrairut, C.
Epworth sleepiness scale in obstructive sleep disordered breathing: the reliability and validity of the Thai version.
SLEEP AND BREATHING.  2011.  15  (3): 571-577.
Department : Oto-rhino-laryngology / Medicine
Journal Name : SLEEP AND BREATHING  / IF = 1.684  / h index = 25
Source : Pubmed
44. Banyatsuppasin, W. Butthep, P. Atichartakarn, V. Thakkinstian, A. Archararit, N. Pattanapanyasat, K. Chuncharunee, S.
Activation of mononuclear phagocytes and its relationship to asplenia and phosphatidylserine exposing red blood cells in hemoglobin E/beta-thalassemia patients.
American Journal of Hematology.  2011.  86  (1): 89-92.
Department : Office for Research and Development
Journal Name : American Journal of Hematology  / IF = 2.610  / h index = 51
Source : Scopus
45. Baxi, SN; Sheehan, WJ; Gaffin, JM; Yodying, J; Panupattanapong, S; Lane, JP; Fu, CX; Hoffman, EB; Gold, DR; Phipatanakul, W.
AGREEMENT BETWEEN PARENT AND STUDENT RESPONSES TO AN ASTHMA AND ALLERGY QUESTIONNAIRE IN A DIVERSE, INNER-CITY ELEMENTARY SCHOOL POPULATION.
ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY.  2011.  107  (4): 371-373.
Department : Medicine
Journal Name : ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY  / IF = 2.801
Source : ISI
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th