| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 517 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 8
Export Excel :
36. Askie, LM; Ballard, RA; Cutter, GR; Dani, C; Elbourne, D; Field, D; Hascoet, JM; Hibbs, AM; Kinsella, JP; Mercier, JC; Rich, W; Schreiber, MD; Wongsiridej, P; Subhedar, NV; Van Meurs, KP; Voysey, M; Barrington, K; Ehrenkranz, RA; Finer, NN.
Inhaled Nitric Oxide in Preterm Infants: An Individual-Patient Data Meta-analysis of Randomized Trials.
PEDIATRICS.  2011.  128  (4): 729-739.
Department : Pediatrics
Journal Name : PEDIATRICS  / IF = 5.391  / h index = 183
Source : Pubmed
37. Assantachai, P. Aekplakorn, W. Pattara-Archachai, J. Porapakkham, Y.
Factors associated with insomnia in older people with a mild to moderate degree of poor cognitive ability in Thailand.
Geriatrics & Gerontology International.  2011.  11  (1): 16-23.
Department : Preventive and Social Medicine
Journal Name : Geriatrics & Gerontology International  / IF = 0.717  / h index = 5
Source : Pubmed
38. Aurboonyawat T., Schmidt P.J., Piotin M., Blanc R., Spelle L., Moret J.
A study of the first-generation pipeline embolization device morphology using intraoperative angiographic computed tomography (ACT).
Neuroradiology.  2011.  53  (1): 23-30.
Department : Surgery
Journal Name : Neuroradiology  / IF = 2.616  / h index = 51
Source : Scopus
39. Aurboonyawat, T; Blanc, R; Schmidt, P; Piotin, M; Spelle, L; Nakib, A; Moret, J.
An in vitro study of silk stent morphology.
Neuroradiology.  2011.  53  (9): 659-667.
Department : surgery
Journal Name : Neuroradiology  / IF = 2.870  / h index = 53
Source : ISI
40. Avirutnan, P. Hauhart, R. E. Somnuke, P. Blom, A. M. Diamond, M. S. Atkinson, J. P.
Binding of flavivirus nonstructural protein NS1 to C4b binding protein modulates complement activation.
Journal of Immunology.  2011.  187  (1): 424-433.
Department : Immunology
Journal Name : Journal of Immunology  / IF = 5.745  / h index = 244
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th