| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 517 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 6
Export Excel :
26. Angthong C., Watthanaapisith T., Chavasiri C.
Fatally idiopathic spontaneous hemoperitoneum in a patient with cervical spine injury: a case report and review of the literature.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2011.  94  (7): 882-887.
Department : Orthopaedic Surgery
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / h index = 20
Source : Scopus
27. Angthong, C. Chernchujit, B. Suntharapa, T. Harnroongroj, T.
Visual analogue scale foot and ankle: validity and reliability of Thai version of the new outcome score in subjective form.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2011.  94  (8): 952-957.
Department : Orthopaedic Surgery
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / h index = 20
Source : Scopus
28. Angthong, C; Banchongcharoenlert, P; Harnroongroj, T; Harnroongroj, T.
PREDICTION OF ELDERLY HIP FRACTURES AND FRACTURE TYPES FROM RADIOGRAPHS USING FOURIER ANALYSES OF THE PROXIMAL FEMORAL TRABECULAR STRUCTURE.
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL.  2011.  22  (1): 143-143 .
Department : Orthopaedic Surgery
Journal Name : OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL  / IF = 4.859  / h index = 103
Source : ISI
29. Aojanepong C.
Purse-string closure for frontoethmoidal encephalomeningocele.
Journal of Craniofacial Surgery.  2011.  22  (5): 1584-1590.
Department : Surgery
Journal Name : Journal of Craniofacial Surgery  / IF = 0.772  / h index = 40
Source : Scopus
30. Apinhasmit W., Chompoopong S., Chaisuksunt V., Thiraphatthanavong P., Phasukdee N.
Anatomical consideration of pterion and its related references in thai dry skulls for pterional surgical approach.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2011.  94  (2): 205-214.
Department : Anatomy
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / h index = 19
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th