| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 517 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 104
Export Excel :
516. Zurbig, P. Dihazi, H. Metzger, J. Thongboonkerd, V. Vlahou, A.
Urine proteomics in kidney and urogenital diseases: Moving towards clinical applications.
Proteomics Clinical Applications.  2011.  5  (5-6): 256-268.
Department : Office for Research and Development
Journal Name : Proteomics Clinical Applications  / IF = 1.875  / h index = 16
Source : Pubmed
517. บรรพต สิทธินามสุวรรณ, หลักชัย พลวิจิตร, ธีรดา พลอยเพชร. .
การผ่าตัดทางประสาทศัลยศาสตร์เพื่อแก้ไขความผิดปกติของการเคลื่อนไหวจากภาวะสมองพิการ - ตอนที่ 1: การผ่าตัดแบบตัดวงจรการทำงานของระบบประสาท
.

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร..  2011.  21  (3): 73-84.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร.
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th