| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 499 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 7
Export Excel :
31. Banhiran W., Chongkolwatana C., Assanasen P., Metheetrairut C. .
Novel Procedures for the Treatment of Obstructive Sleep Disordered Breathing (OSDB). .
Siriraj Medical Journal.  2007.  59  (1): 1-2.
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : ISI
32. Banhiran W., Vachiramon A., Metheetrairut C., Chierakul N., Tubpenthai Y.
Maxillomandibular Advancement (MMA) for the Treatment of Severe Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS): The first case report in Thailand. .
Siriraj Medical Journal.  2007.  59  (7): 369-372.
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : ISI
33. Benjapibal M., Neungton C.
Pre-operative prediction of serum CA125 level in women with ovarian masses.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2007.  90  (10):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
34. Benjapibal M., Thirapakawong C., Leelaphatanadit C., Therasakvichya S., Inthasorn P.
A pilot phase II study of capecitabine plus cisplatin in the treatment of recurrent carcinoma of the uterine cervix.
Oncology.  2007.  72 
Journal Name : Oncology
Source : Scopus
35. Bernal P., Raoul J.-L., Vidmar G., Sereegotov E., Sundram F.X., Kumar A., Jeong J.M., Pusuwan P., Divgi C., Zanzonico P., Stare J., Buscombe J., Minh C.T.T., Saw M.M., Chen S., Ogbac R., Padhy A.K.
Intra-Arterial Rhenium-188 Lipiodol in the Treatment of Inoperable Hepatocellular Carcinoma: Results of an IAEA-Sponsored Multination Study  .
International Journal of Radiation Oncology Biology Physics.  2007.  69  (5):
Journal Name : International Journal of Radiation Oncology Biology Physics
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th