| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 499 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 6
Export Excel :
26. Auewarakul P., Thongcharoen P.
Vaccines for a potential influenza pandemic.
Future Microbiology.  2007.  2  (3): 345-349.
Journal Name : Future Microbiology
Source : Scopus
27. Avirutnan P., Zhang L., Punyadee N., Manuyakorn A., Puttikhunt C., Kasinrerk W., Malasit P., Atkinson J.P., Diamond M.S.
Secreted NS1 of dengue virus attaches to the surface of cells via interactions with heparan sulfate and chondroitin sulfate E.
PLoS Pathogens.  2007.  3  (11):
Journal Name : PLoS Pathogens
Source : Scopus
28. Badruddoja M.A., Penne K., Desjardins A., Reardon D.A., Rich J.N., Quinn J.A., Sathornsumetee S., Friedman A.H., Bigner D.D., Herndon II J.E., Cahill A., Friedman H.S., Vredenburgh J.J.
Phase II study of Cloretazine for the treatment of adults with recurrent glioblastoma multiforme.
Neuro-Oncology.  2007.  9  (1):
Journal Name : Neuro-Oncology
Source : Scopus
29. Bahk M., Keyurapan E., Tasaki A., Sauers E.L., McFarland E.G.
Laxity testing of the shoulder: A review.
American Journal of Sports Medicine.  2007.  35  (1):
Journal Name : American Journal of Sports Medicine
Source : Scopus
30. Balamongkhon B., Thamlikitkul V.
Implementation of chlorhexidine gluconate for central venous catheter site care at Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand.
American Journal of Infection Control.  2007.  35  (9): 585-588.
Journal Name : American Journal of Infection Control
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th