| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 499 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 5
Export Excel :
21. Assantachai P., Lekhakula S.
Epidemiological survey of vitamin deficiencies in older Thai adults: Implications for national policy planning.
Public Health Nutrition.  2007.  10  (1): 65-70.
Journal Name : Public Health Nutrition
Source : Scopus
22. Auewarakul C.U., Leecharendkeat A., Tocharoentanaphol C., Promsuwicha O., Sritana N., Thongnoppakhun W.
AML1 mutation and its coexistence with different transcription factor gene families in de novo acute myeloid leukemia: redundancy or synergism.
Haematologica-The Hematology Journal.  2007.  92  (6): 861-862.
Journal Name : Haematologica-The Hematology Journal
Source : Pubmed
23. Auewarakul P., Kositanont U., Sornsathapornkul P., Tothong P., Kanyok R., Thongcharoen P.
Antibody responses after dose-sparing intradermal influenza vaccination.
Vaccine.  2007.  25  (4): 659-663.
Journal Name : Vaccine
Source : Scopus
24. Auewarakul P., Sangsiriwut K., Chaichoune K., Thitithanyanont A., Wiriyarat W., Songserm T., Ponak-nguen R., Prasertsopon J., Pooruk P., Sawanpanyalert P., Ratanakorn P., Puthavathana P.
Surveillance for reassortant virus by multiplex reverse transcription-PCR specific for eight genomic segments of avian influenza A H5N1 viruses.
Journal of Clinical Microbiology.  2007.  45  (5): 1637-1639.
Journal Name : Journal of Clinical Microbiology
Source : Scopus
25. Auewarakul P., Suptawiwat O., Kongchanagul A., Sangma C., Suzuki Y., Ungchusak K., Louisirirotchanakul S., Lerdsamran H., Pooruk P., Thitithanyanont A., Pittayawonganon C., Guo C.-T., Hiramatsu H., Jampangern W., Chunsutthiwat S., Puthavathana P.
An avian influenza H5N1 virus that binds to a human-type receptor.
Journal of Virology.  2007.  81  (18): 9950-9955.
Journal Name : Journal of Virology
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th