| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 499 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 3
Export Excel :
11. Apisarnthanarak A., Kiratisin P., Saifon P., Kitphati R., Dejsirilert S., Mundy L.M.
Risk factors for and outcomes of healthcare-associated infection due to extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli or Klebsiella pneumoniae in Thailand.
Infection Control and Hospital Epidemiology.  2007.  28  (7): 873-876.
Journal Name : Infection Control and Hospital Epidemiology
Source : Scopus
12. Apisarnthanarak A., Kiratisin P., Thongphubeth K., Yuakyen C., Mundy L.M.
Pseudo-outbreak of Acinetobacter iwoffii infection in a tertiary care center in Thailand.
Infection Control and Hospital Epidemiology.  2007.  28  (5): 637-639.
Journal Name : Infection Control and Hospital Epidemiology
Source : Scopus
13. Apisarnthanarak A., Kitphati R., Tawatsupha P., Thongphubeth K., Apisarnthanarak P., Mundy L.M.
Outbreak of varicella-zoster virus infection among Thai healthcare workers.
Infection Control and Hospital Epidemiology.  2007.  28  (4): 430-434.
Journal Name : Infection Control and Hospital Epidemiology
Source : Scopus
14. Apisarnthanarak A., Puthavathana P., Mundy L.M.
Risk factors and outcomes of influenza A (H3N2) pneumonia in an area where avian influenza (H5N1) is endemic.
Infection Control and Hospital Epidemiology.  2007.  28  (4): 479-482.
Journal Name : Infection Control and Hospital Epidemiology
Source : Scopus
15. Appukuttan B., McFarland T.J., Davies M.H., Atchaneeyasakul L.O., Zhang Y., Babra B., Pan Y., Rosenbaum J.T., Acott T., Powers M.R., Stout J.T.
Identification of novel alternatively spliced isoforms of RTEF-1 within human ocular vascular endothelial cells and murine retina .
Investigative Ophthalmology and Visual Science.  2007.  48  (8): 3775-3782.
Department : Ophthalmology
Journal Name : Investigative Ophthalmology and Visual Science
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th